Gladius bermaksud pedang dalam bahasa latin, melambangkan semangat juang dibawah kuasa besar Imperius

MAKSUD LOGO

Warna merah melambangkan keberanian dan kekuatan

Warna emas melambangkan prestasi dan kemakmuran

Bunga padi melambangkan semangat kesetiaan yang padu,bersatu dan jitu

V melambangkan sidang 5

Perisai melambangkan keutuhan dalam menempuhi cabaran mendatang

Gladiator melambangkan semangat berjuang dan kepahlawanan

VISI

Meneruskan legasi keunggulan PTD dalam memacu kecermelangan pentadbiran awam

MISI

Melonjakkan prestasi sidang Gladius dalam pencapaian akademik dan sahsiah

Berusaha meningkatkan kemampuan diri setiap ahli sidang ke tahap maksimum

MOTTO

Memacu PTD unggul

 

Ahli Setiap Sidang Kenali peserta dari setiap sidang