MAKSUD LOGO

Perisai melambangkan kekuatan yang menunjukkan Infinitus mampu untuk mengekalkan kesatuan, prinsip dan ilmu

Sayap melambangkan A.K.S.A.R.A

Simbol infiniti menunjukkan jumlah kadet Infinitus yang seramai 69 orang

VISI

Membentuk pemimpin yang berkualiti tinggi dan indah budi pekerti

MISI

Menjadi kadet DPA yang cemerlang serta mempunyai keupayaan akademik & sahsiah yang seimbang

Ahli Setiap Sidang Kenali peserta dari setiap sidang